Wspominamy LOTOS siesta Festival, żywiołowy, energiczny, zmysłowy i pełny ogromnej radości z dzielenia się muzyką, koncert Lucia de Carvalho!  

Fot. Adam Kiełsznia